Het Stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit zes personen, die van geboorte Herweijer zijn, gehuwd zijn met een Herweijer of van wie de moeder of vader een Herweijer is.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Han Herweijer
Voorzitter & Website
Willy Vogelaar – Herweijer
Secretaris & Archief
Schil Herweijer
Penningmeester
Arie Pieter van den Hoek
Evenementen & Genealogie
Peter Herweijer
Fotografie & Website
Hans Herweijer
Bestuurslid