De Stichting Familie Herweijer

Het bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit zes personen, die van geboorte Herweijer zijn, gehuwd zijn met een Herweijer of van wie de moeder of vader een Herweijer is.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Han Herweijer

Voorzitter & Website

Willy Vogelaar - Herweijer

Secretaris & Archief

Schil Herweijer

Penningmeester

Ineke Herweijer - Hondelink

Evenementen

Arie Pieter van den Hoek

Evenementen & Genealogie

PeterĀ  Herweijer

Fotografie & Website

Hans Herweijer

Bestuurslid

De ereleden

Jany van den Hoek - Herweijer

Riekje Berndsen - Herweijer