Door Han Herweijer

De Stichting familie Herweijer is opgericht op 18 oktober 1990 en heeft als doel “de kennis ter zake van de afstamming van – en de familieverwantschap binnen de familie Herweijer, inclusief de kennis omtrent de omstandigheden, waarin leden van voornoemde familie hebben geleefd of leven, te bevorderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”, aldus artikel 2 van de statuten.

De Stichting werd opgericht als gevolg van de familiereünie die in 1985 was georganiseerd. In de jaren daarna bleek behoefte aan een organisatie, die het vergemakkelijkte om allerlei zaken op te pakken, te organiseren en te structureren.

De Stichting probeert het bovenomschreven doel te bereiken door genealogisch onderzoek, uitgeven van publicaties, archiveren van familiedocumenten en het beleggen van bijeenkomsten.

In 1984 kwamen de mensen van het eerste uur bij elkaar, Arie Pieter van den Hoek, zijn moeder Jany van den Hoek-Herweijer, Pieter Herweijer (Piet van de Stoof) en nog een aantal anderen om tenslotte met de hulp van een heel stel vrijwilligers de reünie van 1985 te organiseren met de presentatie van het boek Vijfhonderd Jaren Herweijer. Tezelfdertijd werd ook het wapen van de familie herontdekt, dat een mooi gouden randje gaf aan de publicatie van het boek en de reünie.

De reünie in 1985 was een groot succes. Er waren meer dan 600 deelnemers, in de diverse zalen was een grote tentoonstelling van allerlei familiefoto’s en documenten en op de wand een compleet getekende stamboom. Dit succes en enthousiasme leidden in 1990 tot de oprichting van de Stichting Familie Herweijer. Op het notariskantoor in Kampen passeerde Hilbert Herweijer de stichtingsakte. Daardoor werd die immense verzameling Herweijers niet alleen gesteund door een boek, maar kreeg die ook een organisatiestructuur met een heus bestuur.

Ondertussen ging het genealogisch onderzoek door. Onder leiding van Jan Joost Herweijer werden nog meer gegevens gevonden. Uiteindelijk belandden we in België. Tot in 1293 zijn in diverse archieven personen van onze familie teruggevonden.

Vijftien jaar na publicatie van het eerste boek bleek het uitgeven van een nieuw boek een duidelijke meerwaarde te bieden. Er waren intussen ook meer Herweijers geïnteresseerd geraakt in de familiebanden.

In 2000, wederom in combinatie met een reünie werd het boek Zevenhonderd Jaren Herweijer gepresenteerd, nog mooier dan het eerste en op een aantal punten nog completer. Zoals gezegd twee eeuwen extra informatie en met aan de ‘onderkant’ ook een toevoeging van alle nieuwgeborenen en een toevoeging van alle kinderen van vrouwelijke Herweijers. Een geweldige prestatie!