Overlijden Cornelis Herman Herweijer

Op 29 maart vertelde Cor ons over zijn jeugd. In de één week oude Herweijer Post staat zijn uitgebreide verslag ‘Na 80 jaar weer terug op Tiengemeten’. Hij schrijft over de aankondiging van de Herweijerdag, dat hij het in familieverband bezoeken van het eiland Tiengemeten graag nog mee wilde maken. Hij was er en verhaalde.

Twee weken geleden vernam ik van zijn zoon Hans, dat Cor was opgenomen in het ziekenhuis. Er was hoop op herstel. Het overlijden kwam voor de familie en de behandelend arts dan ook onverwacht. Ook Cor zag vorige week ons familieblad. Hans schrijft: Achteraf kwam de Herweijer Post op het juiste moment. Vol trots kon hij iedereen vertellen van Tiengemeten en daarmee was volgens Hans voor pa Cor de cirkel rond. Hij had zijn rust gevonden.

Namens de Stichting hebben wij de naaste familie onze deelneming betuigd.

Han Herweijer