HP 2014 van de pers

In week 49 is de 2014 editie van de Herweijer Post verschenen. Deze is nu onderweg naar alle begunstigers van de Stichting Familie Herweijer. Omdat we al diverse positieve reacties ontvingen sinds het online gaan van de nieuwe website verwachten we een toename van het aantal donateurs. Tot nader order krijgen deze nieuwe aanmeldingen de HP 2014 nog per post toegestuurd. U kunt zich aanmelden als donateur via de contactknop aan de rechterzijde van het menu.