Herweijer Dag Kampen 2007

Verslag van Hans Kraaijeveld, getrouwd met Nelleke Herweijer (1928)

Ondanks de gestaag neerplenzende regen heeft een gezelschap van ongeveer vijftig Herweijers en aangetrouwden op zaterdag 29 september een geslaagde excursie ondernomen naar de Hanzestad Kampen. Na de Hoeksewaard, Dordrecht en Den Haag werd Kampen door het bestuur van de Stichting Familie Herweijer uitgekozen voor een familiebezoek. Inderdaad een familiebezoek, want rond 1620 streken enkele Herweijers uit Amsterdam neer in het bloeiende Hanzestadje en tot op de dag van vandaag wonen er Herweijers in Kampen. Hilbert Herweijer, notaris ter stede en zijn echtgenote Agatha traden op als gastheren, bij de uitvoering van deze taak bijgestaan door Ineke Herweijer uit Moordrecht en Arie Pieter van den Hoek. Ook de ouders van Hilbert, de emeritus notaris Jan Herweijer (1919) en zijn echtgenote waren van de partij.

stadsboerderij

In de ontvangstkamer van het plaatselijke zwembad werd het gezelschap rond 10 uur verwelkomd door de vice-voorzitter van het Bestuur, Riekje Berndsen-Herweijer uit Bemmel, die de ere-voorzitter Piet Herweijer, de oud-voorzitter Ad Herweijer en het erelid van de Stichting Jany van den Hoek in het bijzonder welkom heette. Weggedoken onder hun paraplu begaven de Herweijers zich vervolgens naar de Stadsboerderij in de Groenestraat. Verwondering maakte zich meester van de bezoekers over het feit, dat tot na de Tweede Wereldoorlog het fenomeen van de stadsboerderijen in Kampen in stand bleef. Rond 1950 waren er nog 75 boerderijen binnen de stadsmuren. Eind jaren 80 werd de laatste gesloten en ingericht als museum.

Na de lunch in restaurant d’Olde Vismark, aan de IJsselkade, was het ogenblik aangebroken om in te schepen op de ‘Hendrikje’, een vaartuig dat zitplaats bood aan precies vijftig personen. Op dat ogenblik regende het niet alleen hard, maar ook de wind liet zich behoorlijk gelden en voor sommigen was het vooruitzicht van een vaartocht over het woelige water van de IJssel enigszins bedreigend. Het schrikbeeld van zich aan wrakstukken vastklampende drenkelingen drong zich op…… Maar de techniek, of beter gezegd het falen van de techniek, kwam deze wankelmoedigen te hulp. Een bemanningslid arriveerde met het (on?)heilsbericht, dat de schipper de motor niet kon starten en dat de plezier(?)vaart geen doorgang kon vinden. Wat nu? Hilbert Herweijer liet zich niet uit het veld slaan en regelde in recordtijd twee alternatieve bezoeken. Eerst begaf het gezelschap zich naar de plaatselijke Synagoge aan de IJsselkade, niet meer als zodanig in gebruik, maar na restauratie als tentoonstellingsruimte fungerend.

Bovenkerk

Enkele tentoongestelde geschriften en voorwerpen herinneren aan de tijd, dat er in Kampen een bloeiende Joodse gemeenschap bestond. Een tweede inderhaast geregeld bezoek werd gebracht aan de nog werkende sigarenfabriek De Olifant in de Voorstraat. De enthousiaste directeur van deze fabriek leidde het gezelschap persoonlijk rond, waarbij het hele productieproces uit de doeken werd gedaan.

Nog steeds bescherming zoekend onder de paraplu wandelde het gezelschap naar de Sint Nicolaas of Bovenkerk. Een zeer deskundige gids leidde het gezelschap door de ruim bemeten kerk, waarbij hij veel wetenswaardigheden over heden en verleden van de kerk prijsgaf. Na het kerkbezoek bleven de gasten nog geruime tijd bijeen in de ontvangstruimte van het zwembad, maar niet dan nadat Arthur Scheijde, nazaat van Cornelis Arie Herweijer en Bastiaantje Adriana Swank uit Voorburg, een fraaie groepsfoto had gemaakt en het gezelschap kon luisteren naar een wetenswaardig verhaal van de heer van Mierlo over Kampen en zijn historie. Toen het gezelschap Kampen verliet voor de terugreis naar huis, zullen velen het besluit hebben genomen om op een later tijdstip – en dan hopelijk met goed weer – het bezoek aan Kampen te herhalen.

previous arrow
next arrow
Slider