Excursie Voorne-Putten 2012

Zaterdag 9 juni om 9 uur was de aftrap van onze familiedag – om in voetbaltermen te blijven – in het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse. ‘s Avonds zou Nederland jammerlijk met 1-0 verliezen van Denemarken. De organisatoren – Ineke Herweijer en Arie Pieter van den Hoek – hadden meer resultaat van hun inspanningen. Alles volgens de klok – een strak schema zoals een goede Herweijer betaamt. De weersverwachting was koud en regenachtig maar we hebben het die dag vrijwel droog gehouden.

Een goed gevulde bus onder leiding van de onvolprezen Arie Pieter vertrok allereerst naar Vierpolders waar een gids met kennis van agrarische zaken ons zou vertellen over de streek. De man was verhinderd maar werd uitstekend vervangen door mevrouw Plona van Beek-Saarloos , een lokale expert, die goed ondersteund werd door Arie Pieter. Wat weet hij veel! Moeiteloos spuit hij namen van Herweijers en aangetrouwde familie op en ook andere boerenfamilies kent hij bij naam en toenaam. Heel onderhoudend en leerzaam dus!

dhr van Hoorn

Ons eerste bezoek was aan Geervliet. Hier maken we kennis met de heer van Hoorn, een krasse oude heer die ons eerst een Herweijer-stadsboerderij toont met het familiewapen in de topgevel. Hij heeft de sleutel van het stadhuisje tevens gasthuis en toont ons het prachtige interieur van de bovenverdieping. Geervliet was een belangrijke haven aan de Bernisse, eens de belangrijkste verbinding tussen Holland en België, maar door de verzanding van de Bernisse werd Geervliet een stil plaatsje.
We maken nog een wandeling door het dorp en kijken verbaasd naar de kleine sloot die vroeger de haven was van deze ooit zo welvarende stad.

Vervolgens is er een lunchstop in Hotel Blessing in Zuidland. Warme soep en rijkelijk belegde broodjes staan al op ons te wachten. Prima verzorgd op een mooie locatie. De bus staat weer klaar en via smalle dijkjes komen we bij boerderij Bouwlust, een nog in bedrijf zijnde boerderij waar ook Herweijers gewoond hebben. De oude boer die het bedrijf aan zijn schoonzoon heeft overgedaan vertelt wat over het reilen en zeilen en tapt enige moppen tot onze grote hilariteit. Uit de verhalen van Arie Pieter wordt ons duidelijk dat Voorne en Putten vroeger bestonden uit een aantal eilandjes die in de Middeleeuwen via dijken met elkaar werden verbonden en ingepolderd werden.

RavesteinIn Heenvliet – ook een voormalige stad met haven aan de Bernisse, zeer welvarend vroeger – krijgen we een vrouwelijke gids die ons veel vertelt over Heenvliet als belangrijke stapelplaats voor de handel op België. Tenslotte bezoeken we met haar het best bewaarde geheim van Voorne en Putten – de ruïne Ravestein. Een versterkt woonhuis-donjon uit 1250. In 1572 verwoest door de Geuzen. Rondom de oude ruïne is een landgoed van 5 ha, thans eigendom van de Ambachtsheren.

Na het bezoek aan Ravestein volgt een afscheidsdrankje met wat hapjes in de “De Hoeksack”, een voormalige herberg aan de vroegere haven (nu een plantsoen) van Heenvliet. Onze voorzitter Riekje Berndsen-Herweijer bedankt de organisatoren van deze interessante excursie en overhandigt enige attenties. Tenslotte brengt de bus ons weer naar Spijkenisse. Afsluitend kun je zeggen dat we heel veel hebben geleerd over de ontstaansgeschiedenis van deze voor de Herweijer familie zo belangrijke streek. Ik voelde en zag zeker de wortels van onze familie. Voor mij persoonlijk beslist een reden om hier nog eens een paar dagen rond te kijken. Namens alle deelnemers hartelijk dank voor de zeer geslaagde excursie. Kees Herweijer Almelo P. 365

previous arrow
next arrow
Slider