Brainstormsessie 2013

Er komt het nodige bij kijken om onze familiestichting gezond en energiek te houden. Aan ons als bestuur de taak om dat jaar in jaar uit te doen. Dit jaar wilden we graag ook andere familieleden daarbij betrekken. Want om plannen te maken, hebben we ideeën nodig en om ideeën te hebben, hebben we (veel) mensen nodig. We willen ook graag horen waar we meer aandacht aan kunnen schenken, wat anders zou moeten, etc. Kortom, een heuse brainstormdag in familieverband. Want dat we deze familiebanden moeten koesteren, daarover is iedereen het eens. Om die reden besloten we om op zaterdag 13 april 2013 een bijeenkomst in Wassenaar te organiseren en iedereen uit te nodigen, die het leuk vindt om met ons mee te denken over de toekomstplannen voor de Stichting Familie Herweijer. Uiteindelijk waren we, inclusief de bestuursleden, met 16 personen. Riekje Berndsen-Herweijer opende de bijeenkomst en vertelde wat over de unieke geschiedenis van onze familiestichting. Evenzo, hoe bijzonder het is om zo’n familieboek te bezitten. Daarna volgde een heuse brainstormsessie. Er kwam van alles aan de orde. Vele gedachten die uitgewerkt kunnen worden, maar ook ideeën, waar nog eens over nagedacht moet worden. Enkele hiervan staan hieronder:

  • Wel of niet een aanvulling op het boek 700 Jaren Herweijer?
  • Website intensiveren: Meer foto’s en verhalen! Kan de stamboom op de site?
  • De familiestichting moet vindbaar zijn via sociale media. (Facebookpagina=familieherweijer)
  • Kunnen we onze familiestichting verbinden aan een goed doel? Op welk gebied?
  • Herweijer Post handhaven, meer inhoud proberen te vinden. Interviews met familieleden.
  • Tussenvorm tussen excursie en reünie.

Bas Herweijer: “Een wat kleiner opgezette reünie kost niet zoveel voorbereiding en bindt de familie toch.” Bij een gezellige lunch praatten we na. Het bestuur heeft het gesprek van de ochtend zeer gewaardeerd en gaat er mee aan de slag!! Dank aan allen en wij hopen: tot ziens! Na de lunch maakten we een prachtige wandeling onder begeleiding van Alies Herweijer-Veenstra over en door de duinen van het Meyendel in Wassenaar. We zagen een goudhaantje, we hoorden de tjiftjaf, en we wisten: de lente is begonnen. Alies, dank!