Er komt een digitale uitgave van Zevenhonderd Jaren Herweijer

In de Herweijer Post van december 2017 schreef ik, dat er binnen het bestuur geen consensus was over het wel of niet uitgeven van een nieuw papieren boek danwel dat we digitaal verder gaan.

Een derde Herweijer boek met meer dan duizend pagina’s zonder dat Belgische, Canadese en Amerikaanse Herweijers zouden worden beschreven? Wat gaat het kosten? Hoeveel exemplaren worden er afgenomen? Veel risico’s, terwijl zo’n boek bij verschijnen al niet meer actueel zou zijn.

Of een ‘Digitaal Boek’ waarin alle Herweijers wereldwijd staan beschreven?

Een uitgave die actueel is, waarin op ieder moment de inhoud kan worden aangevuld, waar nieuwe Herweijers en details kunnen worden toegevoegd of gewijzigd. Vanuit een databank kan de lezer digitaal familieleden en familieverbanden opzoeken. Dit betekent dat men geen derde hard-copy boek hoeft aan te schaffen, maar via een inlogcode in het Digitale Boek kan rondneuzen. En waarnodig correcties en aanvullingen kan doorgeven aan de beheerder.

Jaren spraken wij intensief met elkaar en met adviseurs over deze twee opties, maar kwamen niet verder.

Zaterdag 27 oktober hebben we in de bestuursvergadering van de Stichting gestemd over het voorstel om Digitaal verder te gaan. Vijf leden stemden voor, één tegen. Besloten werd om Digitaal verder te ontwikkelen en geen derde papieren boek uit te geven.

Arie Pieter van de Hoek, die tegen stemde, besloot zijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen.

Het bestuur betreurt de gang van zaken en het vertrek van Arie Pieter ten zeerste. We zien helaas geen andere weg dan afscheid te nemen van Arie Pieter, die vanaf de oprichting van de Stichting actief was. Op een later moment hoopt het bestuur samen met de leden Arie Pieter te kunnen bedanken voor zijn jarenlange getoonde inzet.

Namens het Bestuur,

Han Herweijer

voorzitter Stichting Familie Herweijer