Categorie: Voetlicht

Hans Herweijer van MY Power Products vindt het niets om op de tribune te zitten

Door Hans Herweijer

Je moet er bij betrokken zijn!!!” Op de achtergrond het lawaai van raceauto’s, naast je het warmdraaien van een Elf BRL-V6 en tegenover je het werken van monteurs aan een Elf BRL-Light. Wij zijn op het Circuit Park Zandvoort tijdens de Trophy of the Dunes. Dit alles vormt een pracht decor voor een gesprek met Hans Herweijer van MY Power Products. Als je met Hans praat kom je er al gauw achter dat het vooral een technisch gesprek wordt en dat kan natuurlijk ook niet anders als je de motorenleverancier bent van de Elf BRL-series. Naast de passie die Hans heeft voor zijn racemotoren heeft hij die ook voor zijn twee Duitse staanders. Wij bedoelen natuurlijk de honden van Hans die ook deel uit maken van zijn leven. Maar nadrukkelijk zegt Hans: “Het zijn wel honden, dus mogen ze echt niet alles”. Hoe wordt je leverancier van racemotoren? Hans: “Natuurlijk komt de eerder genoemde passie daarbij kijken en je inzicht om samen met de klant te zoeken naar een product wat helemaal bij de klant past. Ik probeer een duurzame relatie met een klant op te bouwen en dat kan alleen maar als je een pracht van een product hebt aan te bieden. Een product waar je achter staat en waar je helemaal voor gaat. Maar wij verkopen ook nog andere producten. Kijk maar eens op www.mypowerproducts.com. Daar zie je dat wij ook actief zijn met diesel en benzine motoren, transmissies, aandrijfassen en componenten voor de industrie en maritiem. Met alle producten gaan wij voor een lange termijn strategie.” Hoe is dat gegaan bij de Elf BRL’s? “Eind 2004 werd het fiat gegeven om de ontwikkeling van de motoren te gaan maken. Je zit dan in een heel moeilijke periode tussen Kerst en Oud & Nieuw. Veel bedrijven zijn dicht, dus wij hebben het gelukkig voor elkaar gekregen om voor de jaarwisseling drie motoren deze kant op te krijgen. Zo konden wij de eerste ontwikkelingen doen, door o.a. het testen van de verschillende nokkenassen, wat is de ideale compressieverhouding en niet te vergeten, het intensief testen van de motoren op de testbanken. Maar uiteindelijk blijkt dat maar op éénmanier de motor echt goed zijn werk doet en dat is het proefveld zelf, het circuit. Daar hebben we in de winter een tweetal endurance races gereden. Dat is allemaal hartstikke goed verlopen en de rijders die de testen hebben uitgevoerd waren razend enthousiast. Maar de tijd was wel heel erg kort.”

“De motoren die op het circuit gereden hebben moesten natuurlijk weer uit elkaar en geanalyseerd worden. Dan kijk je of er aspecten zijn die nog veranderd moeten worden. Als dat allemaal goed is kan de productie worden gestart. Daarbij ben je veelal afhankelijk van toeleveringsbedrijven.” Om een voorbeeld aan te halen noemt Hans de nokkenassen. “De eerste nokkenassen waren van gietijzer en uiteindelijk hebben wij besloten een veel duurzamere oplossing te kiezen en de nokkenassen van staal te laten maken. Dat allemaal had duidelijk zijn invloed op de planning die wij gemaakt hadden. Want wanneer is wat klaar en het is doorlopend een race tegen de klok. Ook is het altijd een afweging die je maakt om een goede balans te vinden in je kostenplaatje. De nokkenas zou je mogelijk in een andere “rebuild” kunnen gebruiken omdat deze van duurzaam materiaal is gemaakt. Stel dat iemand zijn motor zou opblazen dan kan die tegen een vast bedrag een andere afnemen. Dan mag de motor op zich helemaal aan stukken zijn, maar dan is de nokkenas nog te hergebruiken voor een andere motor. Zo probeer je duurzaamheid in het geheel te krijgen. In de Elf BRL-series is voor de preparatie samengewerkt met Stegmeijer en Montronic. Maar MY Power Products kan uiteraard ook alléén de basis motoren aan tuners leveren als zij, op basis van Ford, motoren willen prepareren. Het seizoen 2005 zie ik, ondanks de aanloopperikelen die wij hebben gehad, zoals het nu draait toch als zeer positief.”

Wat zijn de prognoses voor 2006: “Dat gaat een super seizoen worden. Zeker met alles wat er nog aan de auto gaat gebeuren. Er komt een andere body over de auto, aan andere wielophangings aspecten wordt gedacht en andere wielen. Ik denk dat die Elf BRL Lights nog een hele revolutionaire ontwikkeling gaan doormaken, mogelijk nog meer dan in het seizoen 2005. Het gaat echt een professionele klasse worden. Het mooie van de Elf BRL-V6 en de Elf BRL-Light is dat je elkaar continu een prikkel geeft om door te gaan. Zeker als je ziet wat er bij de Lights gaat gebeuren voor het aankomend seizoen. Ik denk dat wij zoeken naar een behoorlijk stuk aansluiting c.q. ons gaan mengen in dat spel met de Elf BRL-V6. Dan wordt het automatisch een uitdaging voor de BRL-V6 om te kijken wat zij er op hun beurt weer aan kunnen gaan doen. Je houdt elkaar op deze manier goed in evenwicht.”

Op de vraag of Hans zelf niet een keer in een BRL wil gaan rijden moet hij toch even nadenken. “Ik heb nog nooit in een raceauto gezeten, maar ik heb wel een keer in een kart gezeten. Ik wist niet dat ik dat zo leuk vond. Ik heb alleen geen lamp en vlag signalen gezien en dus bleek het op een gegeven moment dat ik al lang drie rondes binnen had moeten komen. Dit deed ik niet goed en dat deed ik niet goed, maar ik moet zeggen dat ik door lichamelijke problemen eigenlijk niet met dit spel kan meedoen.” Wanneer kwam Hans in aanraking met auto’s? “Na mijn schooltijd ben ik begonnen als monteur bij van Kalmthout & van Niel, dat was indertijd Marijn zijn vader. Daar is ook mijn band met Ford ontstaan. Toen ik een kleine 30 jaar later bij Nedalo ging werken kende ik dat bedrijf eigenlijk heel goed van binnenuit omdat mijn vader daar ook werkte. Ik werd toen accountmanager van Ford Industriemotoren en het Ford Power Products pakket. Met het Ford Power Products pakket ben ik in aanraking gekomen met Kok motorsport. Die prepareerde Ford V8 Motoren voor de Marcossen. Toen heb ik Joop Kok laten zien wat Ford Power Products eigenlijk inhield en zo is het gekomen dat het autosport balletje is gaan rollen.

“Vanuit de Ford filosofie proberen wij toch weer iets met Ford op het circuit te zetten. Wij proberen een hele grote groep coureurs te bereiken met producten tegen een budgettair acceptabele prijs. Alleen is er bij ons een verschil met de andere merken klasse. Onze race klasse zelf besluit wanneer zij progressie willen maken en niet de fabrikant. Bij ons betekent “iets anders” een andere schil over de auto en je hebt weer iets nieuws tegen een redelijke prijs. Dat is andere koek dan dat je een geheel andere auto moet kopen omdat er een nieuwe raceklasse komt.”

Wij vragen Hans wat het leukste is wat hij dit seizoen gedaan heeft. “Qua klasse vind ik het mooiste dat er coureurs zijn die ondanks een beperkt budget voorin zitten. De afspraak met de BRL organisatie was dat er minimaal twaalf auto’s in de Elf BRL Light klasse zouden starten. Om dat aantal te halen heb ik gezegd dat ik voor twee rijders, die budgettair erg moeilijk zitten, de basismotor voor mijn rekening neem. Daardoor hebben zij de mogelijkheid gehad om dit seizoen goed mee te komen en sponsors te zoeken. Bij Leo Kemmer is dat goed gelukt met Ford Amsterdam en ook Peter Furth is hiermee geholpen. Deze coureurs hebben dan ook MY Power Products groot op de auto staan. Marijn van Kalmthout heeft dat ook op zijn auto staan, maar dat komt omdat ik met hem een bijzondere band heb omdat ik bij zijn vader begonnen ben. Dus heel prominent staat er op drie Elf BRL-Lights MY Power Products.”