Bestuursvergadering 14 maart 2015

Door Peter Herweijer

Op zaterdag 14 maart vond in Oegstgeest ten huize van voorzitter Han Herweijer de voorjaars bestuursvergadering plaats van de Stichting Familie Herweijer. Het bestuur was voltallig aanwezig en in een flink tempo werden de agendapunten behandeld. Vermeldenswaardige zaken hieruit:

  • Enkele reacties die zijn binnengekomen na de publicatie in november van de nieuwe website zullen leiden tot aanpassing ervan, o.a. zullen de begrippen begunstiger en donateur niet meer door elkaar gebruikt worden.
  • Stichtingssecretaris Willy Vogelaar – Herweijer zal worden voorzien van een eigen SFH e-mailadres met de benaming secretariaat@familieherweijer.nl
  • Met het oog op toekomstige SFH evenementen passeren enkele potentiële locaties de revu. Er wordt een in 2016 te houden familiedag voorbereid, nadere gegevens kunt u tegemoet zien vanaf oktober 2015.
  • Er wordt uitvoerig gesproken over de haalbaarheid van een nieuwe editie van onze familiekroniek. Arie Pieter van den Hoek’s genealogisch onderzoek levert alsmaar nieuwe gegevens op en in de vijftien jaar die verstreken zijn sinds de uitgave van ‘Zevenhonderd Jaren Herweijer’ zijn door hem ook veel correcties verwerkt. Een aantal opties wordt nader bestudeerd alvorens besluiten kunnen worden genomen, wordt vervolgd dus.
  • Het bestuur oriënteert zich op het integreren van de familiestamboom in de website familieherweijer.nl. Belangrijk hierbij is dat alle reeds beschikbare gegevens zo efficiënt mogelijk kunnen worden opgenomen in de te kiezen applicatie.
Fotomoment na de bestuursvergadering. Foto: Alies Herweijer