Besloten Facebookgroep Stichting Familie Herweijer online

Door Peter Herweijer

De besloten facebookpagina van de Stichting Familie Herweijer is online.

Bedoeld als communicatiemiddel tussen bestuur en donateurs van onze familiestichting. Beheerders zijn stichtingsvoorzitter Han Herweijer en bestuurslid/webmaster Peter Herweijer van de website www.familieherweijer.nl

Via deze facebookpagina kunnen donateurs en bestuur berichten plaatsen over de stichting, maar u wordt ook van harte uitgenodigd uw nieuws met ons te delen mits dat nieuws een directe relatie heeft met de familienaam Herweijer.

De in 1990 opgerichte Stichting Familie Herweijer heeft als doel “de kennis ter zake van de afstamming van – en de familieverwantschap binnen de familie Herweijer, inclusief de kennis omtrent de omstandigheden, waarin leden van voornoemde familie hebben geleefd of leven, te bevorderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”, aldus artikel 2 van de statuten. Andere schrijfwijzen van de familienaam zijn o.a. Herweier, Herweyer, Herweiers, Herreweijer, Herreweider.

Indien u lid wilt worden van de groep maar nog geen donateur bent van de stichting, kunt u zich aanmelden via onze pagina Draag bij/Contribute

(E): The closed group ‘Stichting Familie Herweijer (Herweijer Foundation)’ facebookpage is online. Meant to enable communication between the board of the ‘Stichting Familie Herweijer’ and it’s supporters. Administrated by Han Herweijer (chairman of the board) and Peter Herweijer (boardmember/webmaster of the website www.familieherweijer.nl).

Supporters and boardmembers can post messages having a direct relation with the foundation, but you are also invited to share Herweijer related news items. The goal of the Stichting Familie Herweijer is genealogical research. Different ways of spelling the name of the family: Herweier(s), Herweyer(s), Herreweijer(s), Herreweider, etc.

In case you’d like to join the facebook group and you’re not yet supporting the foundation financially, you are invited to fill out the form on our Draag bij/Contribute page.