Nieuws

actualiteiten over de familie Herweijer

april 2015

Fietstocht Eiland van Dordrecht 27 juni 2015

Door Arie Pieter van den Hoek

Op zaterdag 27 juni a.s. wordt weer een fietstocht over het Eiland van Dordrecht gereden, ongeveer gelijk aan die in 2006 bij de uitgave van het boerderijenboek van dit eiland. De bedoeling is dat we tussen 10.00 en 12.00 uur starten op de Herweijer boerderij Merwezigt aan de Kromme Zandweg 73 te Dubbeldam. Ik zal daar een inleidend praatje houden.

Opgeven kan door betaling van € 5.00 p.p. tot 1 juni via de rekening van Lucas van Heeren onder vermelding van je naam. Het nummer van zijn bankrekening staat hieronder in de fietstochtbeschrijving. Ook na-inschrijving is mogelijk à raison van € 6.50 p.p.

groeten, Arie Pieter van den Hoek

Fietstocht Eiland van Dordrecht
Fietstocht Eiland van Dordrecht